logo
phone

Du når oss på

+ 46 (0) 720 - 303 000

schedule

Våra öppettider

Mån - Fre 08:00 - 16:00

Tariq

Grundare

Utbildningsledare Risk 1, Risk 2 och Introduktionsutbildning

Jag utbildade mig vid Svenska Trafik & Transportakademin i Nybro 2009 och blev då trafiklärare. Efter att ha jobbat en kortare tid i Malmö och tre år i Lund blev jag egen företagare och engagerades av olika trafikskolor som trafiklärare på konsultbasis. Från hösten 2012 till våren 2013 läste jag ledarskap och utbildningsledare vid Stockholms universitet. Hösten 2013 var jag redo för nästa steg och jag startade då Kronans Trafikskola AB.

Khalid

Trafiklärare

Khalid har varit i denna branschen sedan 2017, han är väldigt pedagogisk och rolig på en och samma gång. Han brinner för sin uppgift att hjälpa elever till ett körkort. Han är lugn och tålmodig i sitt sätt att utbilda.

Bakgrund

Vi ville påverka undervisningsplanen och upplevde att den enda möjligheten var då att själva bli utbildningsledare och därefter starta en egen trafikskola för att kunna ge utbildning på det sätt som vi fann vara bäst för eleverna.

Trafikutbildning ska följa en röd tråd där det är viktigt att spegla samarbetet mellan eleven och läraren för att underlätta för eleven att fullfölja utbildning och nå målet – ett körkort – på ett snabbare och effektivare sätt och därmed bli billigare för eleven. Man ska ha en öppen dialog med eleven och kunna lotsa eleven genom utbildningen för att kunna fokusera på elevens styrkor och svagheter.

Vi vill att man använder hjälpmedel som exempelvis sociala medier för att effektivisera utbildningen, Facebook har för oss blivit ett bra sätt att komma i kontakt med eleverna på ett lättillgängligt sätt.

Målet är att eleverna ska klara sin uppkörning på första försöket likväl som att de ska klara teoriprovet på första försöket.

Inom några år ser vi att trafikskolan har utvecklats till sydvästra Skånes säkraste och miljövänligaste trafikskola samtidigt som vi har högsta andelen elever som tar körkortet på första försöket.